Stadig flere datasentre må bygges for å møte fremtidens digitale behov. Men hvordan sikrer vi en god energiforsyning til disse kraftkrevende anleggene?