Slik bidrar datasentre til bærekraftig digitalisering

I takt med den økende digitaliseringen øker også behovet for flere datasentre, og det vil bli stadig flere av dem. Norge har nå en unik mulighet til å posisjonere seg godt i markedet. Å ha datasentre her er ikke kun optimalt grunnet et gunstig klima, men også fordi det vil bidra til det grønne skiftet.

Datasentre krever store mengder effekt for å drives. Tilgjengeligheten på bærekraftig energiforsyning er ikke tilstrekkelig mange steder i Europa.

Nå er det mange land som vender nesen mot Norden og ønsker å flytte sine IT-løsninger og datasentre hit. Selve utviklingen i markedet vil treffe Norge, og vi må stille forberedt til å drive det grønne skiftet videre.

Last ned gratis e-bok: Elektrifisering og energieffektivisering i det grønne  skiftet

I forbindelse med utbygging av et nytt colocation-datasenter, tok vi en prat med CEO i Green Mountain, Tor Kristian Gyland.

En bransje i sterk vekst

Slik bidrar datasentre til bærekraftig digitalisering 1
Foto: Tor Kristian Gyland, CEO  i Green Mountain AS.

Behovene som ligger i grunn både for utbygging av flere datasentre og for å flytte datasentre nordover, er mange. Markedet vokser først og fremst raskt fordi så å si alt av praktiske tiltak skal digitaliseres. Gyland nevner blant annet:

  • Selvkjørende biler og lastebiler med stort datalagringsbehov blir snart en realitet.
  • I helsesektoren skal man kunne medisinere tilpasset DNA-et vårt, noe som krever store mengder datalagring.
  • Industrien skal automatiseres gjennom økning i bruken av kunstig intelligens til datainnsamling og prosessering, slik at vi har et godt nok datagrunnlag til å ta smarte valg fremover.
  • I bilindustrien jobbes det med lufttunellsimuleringer på biler for å gjøre dem mer aerodynamiske, basert på data.

I tillegg må man ta i betraktning at mange opplever energibegrensninger i Europa nå. Det betyr at det trengs mer kapasitet for å drive de digitale løsningene. Men også høye strømkostnader, som er en utfordring i Norge, men en enda større utfordring i Europa, betyr at mange har behov for å kunne lagre dataene andre steder.

Utover dette mener Gyland at vi må se litt tilbake på hva som skjedde når pandemien traff:

— Alle brukte mye mer strøm og data enn tidligere. Behovet ble jo helt enormt og dét trigget mange gode tekniske løsninger som krever flere datasentre.

Les også: Hvordan sikres god energiforsyning til datasentre?

Optimal plassering av datasentre

I takt med det voksende markedet, har Norge nå muligheten til å stille seg i en posisjon for å kapre markedet for kunder som ønsker å etablere sine datasentre her.

For Norges plassering er nemlig unik for datasentre. Vi kan bruke vann og vind til å generere store mengder grønn, fornybar strøm. I kombinasjon med et kaldt og fuktig klima klarer vi å produsere mer energieffektivt enn for eksempel Tyskland. I tillegg bidrar det kalde klimaet til å kjøle ned anleggene, som blir ekstra varme grunnet stor strømtilførsel.

Eksempelvis produserer Norge 160 TWh, mens Storbritannia produserer 340 TWh og Tyskland 450-500 TWh. Mengden produsert strøm må ses i forhold til innbyggertall.

— Vi ser nå at det faktisk er flere som har begynt å flytte datasentrene sine nordover. Fordi Norge produserer så mye fornybar strøm i forhold til innbyggertall, skaper dette merverdi og vekst. Ikke minst, vil det bidra til flere arbeidsplasser, utdyper Gyland.

Derfor er bedrifter, som Green Mountain, opptatt av at Norge skal jobbe med datasentre på tvers av landegrenser. Istedenfor å sende strøm ut av fiberkabler utover i Europa, vil det å flytte datasentrene til Norge bidra til å nå bærekraftsmålene.

Datasentre er en sentral brikke i det grønne skiftet

Fra et overordnet perspektiv, vil det å skape og vedlikeholde et bærekraftig samfunn i Norge og resten av Europa være avhengig av digitalisering.

— Vi skal kunne lade bilene når vi ønsker, aktiv lysstyring i hjemmet skal bli mer utbredt og vi må samtidig sørge for så lite belastning som mulig. Nå jobber myndighetene aktivt med energieffektivisering der strømforbruket skal reduseres med 10 TWh. Da trenger vi smarte løsninger som holder i lengden, sier Gyland.

Datasentrenes rolle i det grønne skiftet blir derfor stor fremover. Når også flere utenlandske aktører velger å flytte sine datasentre hit vil naturligvis viktigheten av datasentrene internasjonalt, også bli mer betydelig.

Les også: – Stat og kommune må tydeliggjøre og øke kravene til det grønne skiftet

Alternativ bruk av restvarme

Datasentre bruker mildt sagt mye strøm. Hvis vi tar for oss et datasenter som er dimensjonert til 13,5 MW, vil dette tilsvare varme fra 13 000 panelovner i ett og samme rom – som står på fullt – samtidig. Selv om man bruker store ressurser på å kjøle ned, vil det være noe restvarme som kan brukes til andre formål.

En løsning er å disponere restvarmen til nærliggende bygg. Man kan blant annet varme opp husholdninger, bedrifter og institusjoner i lokalområder. Slike tiltak vil gagne lokalsamfunnet ved at strømfordelingen fører til lavere strømbruk og -utgifter.

Nettpartner utvikler totalløsninger for montasje av høyspentanlegg og kraftkabler innen industrisektoren, deriblant Installasjon på Datasentre.

Last ned gratis e-bok Det grønne skiftet