HMS som egen prispost i anbud og forespørsler – Et troverdig grep for økt HMS-fokus i energibransjen. HMS statistikk Energi Norge 2020

Det sies at det er høyt fokus på HMS i energibransjen, men stemmer egentlig det når HMS som en beskrivende prispost ikke settes som et tildelingskriterium i anbudsforespørsler? Nettpartner mener dét er et troverdig grep for økt HMS-fokus i energibransjen.

Byggherrer, som nettselskap og anleggseiere, står fritt til å vekte sine tildelingskriterier, slik de selv mener det er riktig.

Joda, internkontrollforskriften, arbeidsmiljøloven og elektrolovgivningen – som styrer en stor del av sikkerheten i arbeidet vårt – må uansett følges av oss elkraftentreprenører. Enkelte byggherrer er i tillegg underlagt lov om offentlig anskaffelser, og den oppdaterte byggherreforskriften, som trådte i kraft 1. januar i år, stiller spesifikke krav til hvilke risikoforhold, restrisiko og planer med tiltak som skal inngå i tilbudsgrunnlaget.

– Intensjonen med oppdateringene i byggherreforskriften § 6 er blant annet å unngå tidligere benyttet "rundsum", og heller tydeliggjøre både risiko og tiltak som forventes fra byggherre. Slik vil tilbydere kunne vurdere risikoforholdene, og sette de mer detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltakene, inn i prisbærende poster, forteller Anne Sørum – overingeniør i avdeling for tilsyn ved Arbeidstilsynet, over telefonen til oss.

Last ned gratis e-bok: HMS-nøkkeltall og praktiske eksempler på HMS som  beskrivende prisposter i energibransjen »

Likevel opplever vi i Nettpartner at tildelingskriterier i forespørsler fra byggherre ofte er 100 % basert på oppdragets totalpris.

En annen gjenganger er forespørsler hvor 'kvalitet' vektes med 50 %, hvorpå 10 av de går til 'HMS og Miljø', med krav tilknyttet tilbyders interne rutiner, erfaringer og HMS-system. Tilbydere trenger da hverken å oppgi hvordan de planlegger å jobbe med HMS på anbudsoppdraget, eller hvor mye det kommer til å koste dem.

– Etterlevelse av byggherreforskriften er et forbedringsområde

Ifølge Energi Norge har bransjen en vei å gå for etterlevelse av byggherreforskriften.

– Vi fikk utført en vurdering av HMS-risikobildet i fornybarnæringen i 2020. Basert på tilsynsdataene fra Arbeidstilsynet var et av funnene at det var forholdsvis klart at etterlevelse av byggherreforskriften er et forbedringsområde, forteller Kristin Reitan, HMS-rådgiver i Energi Norge, oss.

Hvordan kan du som byggherre da være sikker på at anbudsvinneren er kapabel til å innfri oppdragets HMS-mål? Er det nok at de kan vise til tidligere H1- og H2-tall, og interne KPI’er innen HMS, ytre miljø og kvalitet? Hvordan kan du vite at deres interne parametere kommer til å fungere i praksis, med deg som oppdragsgiver?

Jurist i arbeidstilsynet, Morten Storseth, oppklarte problemstillingen konsist i et webinar (00:30:37-00:31:49) vedrørende endringene i byggherreforskriftene § 6:

– Hvorfor skal planer med tiltak, som følger av kartleggingen og risikovurderingen], med i tilbudsgrunnlaget? Da har entreprenøren et bedre underlag for å vurdere sine egne tiltak for å videreutvikle risikoredusering gjennom internkontrollen – det står der et grunnlag for å vurdere videre hva slags detaljering man skal ha og hvordan man skal jobbe bedre med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det gir igjen byggherren er bedre underlag for å velge riktig bedrift, som viser at dem har tatt stilling til de risikoreduserende tiltakene som er presentert i tilbudsgrunnlaget. Man kan da plukke ut de virksomheter som faktisk viser at de tar sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på alvor, gjennom at det står priser i prissatte poster og hvordan de skal f.eks. jobbe med arbeid i høyden, sikring av grøft osv. Her skal det ikke konkurreres på HMS eller SHA i negativ retning, men man skal kunne plukke ut de gode.

Energibransjen har fortsatt en del å lære av andre bransjer

Det er ingen hemmelighet at antall skader i kraftnæringen er langt høyere enn i andre sammenlignbare bransjer. Ifølge overingeniør i Arbeidstilsynet, Anne Sørum, har en mangelfull SHA-plan vært en stor kilde til pålegg i bygg- og anleggsbransjen. Derfor undrer vi oss over manglende krav til HMS i anbud og forespørsler.

Energi Norges H1- og H2-tall
Entreprenørselskaper:
2019 2020
H2 13,0 H2 13,6
H1 7,4 H1 4,7

Når de større byggherrene, samt sammenlignbare bransjer, legger ut sine anbud, er ofte 70 % av tildelingskriteriene knyttet til pris, og 30 % til HMS, kvalitet og ytre miljø. Hvorpå det planlagte HMS-arbeidet må beskrives til punkt og prikke av oss elkraftentreprenører. Både hvordan det organiseres og hvordan det utføres.

Hvorfor velger ikke de kun pris som tildelingskriterium?

Vel, jeg kan ikke svare for dem. Men hvis jeg skulle gjettet – med mine 40 år i bransjen som referansepunkt, så vet de nok at dette er med på skille klinten fra hveten. Ikke bare i henhold til hvilke entreprenører som har kontroll på egne HMS-rutiner, men som også har kunnskap nok til å budsjettere tilstrekkelig tid og penger til at HMS-arbeidet faktisk kan gjennomføres – og blir gjennomført – i oppdraget.

Hvis to elkraftentreprenører har like HMS-beskrivelser, men to vidt forskjellige priser, kan det være en indikasjon på at en av dem har kalkulert feil. Hvorfor, skal vi ikke spekulere på.

Altfor lite proaktivt HMS-arbeid i energibransjen

Som den største elkraftentreprenøren i Norge ønsker vi i Nettpartner at våre kunder skal kreve arbeidsbeskrivelse og egen prispost på vårt HMS-arbeid.

Faktisk, så er det noe vi gjør, uansett om det er et tildelingskriterium eller ei. Hvorfor?

Fordi HMS-arbeid har en pris, og det utgjør en kostnad – som seg hør og bør, og det vil vi at du som kunde skal vite. Totalprisen er fortsatt den samme. Vi får ikke mer betalt fordi vi kan beskrive og tydeliggjøre HMS-arbeidet i anbudsprosessen.

Men vi håper og tror at det bidrar til å endre den velkjente ukulturen som har fått råde fritt i altfor mange år, her i energibransjen. Vi vil ikke bare si at vi tar sikkerheten til våre ansatte på alvor, vi vil bevise det. Ja, selv helt innledningsvis i tilbudsprosessen.

Sikkerhet er en kostnad, men det er absolutt ikke en motsetning til å drive lønnsomt. Det er nok heller den mest lønnsomme investering vi kan gjøre for bedriften og folka våre. Og når beskrivelsen og prisposter kreves av elkraftentreprenører, så pusher det oss – som bransje – til å bli flinkere, mer rutinerte og mer kostnadseffektive i HMS-arbeidet.

Med innspill og tall fra Energi Norge, Arbeidstilsynet og NELFO har vi laget en nyttig e-bok som du kan laste ned – helt gratis. Her går vi igjennom rykende ferske HMS-nøkkeltall for 2020, tydeliggjør de viktigste endringene i byggherreforskriften og hva det innebærer for byggherre og energileverandør. Vi kommer også med praktiske eksempler og råd til hva leverandører bør kunne beskrive og prissette innen HMS.

E-bok om HMS i energibransjen: HMS som egen prispost i anbud og forespørsler Last ned ›