Hvordan beskrive og prise HMS som tildelingskriterium i anbud

Det er flere aktører i energibransjen som stiller strenge og tydelige leverandørkrav til HMS, særlig større byggherrer. Likevel er det også mange som kun stiller generelle HMS-krav og tildelingskriterium i anbudene. Hva bør du som byggherre egentlig kreve at en elkraftentreprenør skal kunne beskrive og prise innen HMS, og hvorfor er det viktig?

Formeningen om at energibransjen er dårligere på HMS enn andre sammenlignbare bransjer, begynner å bli tynnslitt. Men stemmer det likevel?

HMS-nøkkeltallene fra Energi Norge viste at 2019 var et “godt” år for HMS i energibedrifter, hvorpå det ble innrapportert 182 skader med og uten fravær. Det er det laveste antallet siden næringens skademåling startet i 2012.

HMS-nøkkeltall i energibransjen for 2020

Nå som HMS-nøkkeltallene for 2020 er klare fra Energi Norge, ser vi dog en oppgang på antall skader som både har og ikke har medført fravær, bedre kjent som H2-skader.

For 2020 er "HMS-statistikk i kraftnæringen" basert på svar fra 165 bedrifter og underselskaper som til sammen representerer 14.719 ansatte. Rapporten er ikke offentliggjort enda, men vi har fått innsyn i tallene, og deler med tillatelse fra Energi Norge

Som tidligere år viser rapporten at det er blant nettselskapene og entreprenørselskapene at vi finner de fleste skadene med og uten fravær i 2020, med henholdsvis 75 og 46 skader.

I 2019 var disse tallene betraktelig lavere, med henholdsvis 45 og 26.

Selv om man over de siste årene kan se et svakt, fallende skadetall i elkraftnæringen, er frekvensen av skader samtidig høyere enn i andre sammenlignbare bransjer.

Last ned gratis e-bok: HMS-nøkkeltall og praktiske eksempler på HMS som  beskrivende prisposter i energibransjen »

Vekting av krav og kriterier for HMS i anbud

Energi Norge har tidligere laget en veileder for standardisering av krav og vurdering av svar fra tilbyder: «HMS-veileder for innkjøp i fornybarnæringen». Her gis det råd om hvordan deres medlemmer kan vekte krav og kriterier for HMS i sine anbud, og hva slags HMS-beskrivelser som plasserer anbudsdeltakerne innenfor en aktiv, proaktiv eller utviklende kategori.

«Energi Norge ser stor nytte av at vi som bransje kan enes om noen krav vi må stille til hverandre – både som leverandør og som oppdragsgiver. Disse kravene må også videreføres til leverandørenes underleverandører. Vi ønsker å vise innkjøpsorganisasjonene hvordan man kan forbedre seg innen HMS og derigjennom synliggjøre overfor leverandørene at man har en proaktiv og utviklende sikkerhetskultur.» skriver de innledningsvis i veilederen.

Eksempler på krav sortert etter nivå i sikkerhetsstigen fra Energi Norge sin «HMS-veileder for innkjøp i fornybarnæringen»:

Innkjøpsfase Aktiv Proaktiv Utviklende
Tildelings-kriterium

Dette er krav hvor man skal kunne bedømme og rangere tilbyderne basert på det de leverer av dokumentasjon i tilbudet. På dette nivået
kan det f.eks. handle om beskrivelser av HMS- systemet, teamets erfaring fra lignende oppdrag og den
HMS-kompetanse som finnes i teamet.

På dette nivået har innkjøper god kompetanse til å vurdere innholdet i leverandørenes HMS-system.

Tildelingskriteriene må være relatert til leveransen, og kan f.eks. handle om godheten på HMS-plan, hvor bra systemer man har for f.eks. revisjoner, rapportering, identifisering av risikoforhold, m.m.

På dette nivået har innkjøper svært god kompetanse til å vurdere innholdet i leverandørenes HMS-systemer og man kan gjøre vurderinger av metoder, verktøy, etc. som er relevante for leveransen. Her kan man utfordre leverandørene mer, og gi konkrete case-oppgaver eller lignende for å lettere å se hvordan deres systemer passer med den konkrete leveransen.

Les også: – Dette er et troverdig grep for økt HMS-fokus i energibransjen

Sikkerhet er ikke en motsetning til å drive lønnsomt

Sikkerhetskulturstigen fra like hel-programmet energi norgeUt ifra oppsettet til Energi Norge mener vi i Nettpartner at nivåene «proaktiv» og «utviklende» er det eneste akseptable for vår bransje. Det er faktisk det eneste lovgivningen tillater.

Selv om sikkerhet er en kostnad, er det absolutt ikke en motsetning til å drive lønnsomt. Det er nok heller den mest lønnsomme investering vi kan gjøre for bedriften og folka våre. Og når beskrivelsen og prisposter kreves fra elkraftentreprenører, så pusher det oss – som bransje – til å bli flinkere, mer rutinerte og mer kostnadseffektive i HMS-arbeidet.

Vi utfører en befaring på oppdraget før vi priser det, både for risikovurdering og for å kostnadskalkulere. Slik kan våre planlagte HMS-tiltak legges inn som en del av kostnaden, med egen prispost og beskrivelse. Som en egen risikopakke.

Avhengig av hvordan oppdraget er kan vi gjerne gå i detaljnivå og prise og beskrive blant annet:

  • Sikring av stolpe

  • Bruk av lift

  • Behov for ytterligere sikkerhetstiltak av sikring ved arbeid langs vei

  • Egen mann (LFS) til å gå sammen med graveren fordi det er strømførende kabel i bakken

Hvis du som byggherre ikke har satt pris og beskrivelse av HMS som krav eller tildelingskriterium, og er underlagt lov om offentlige anskaffelser, så har du ikke lov til å velge oss på grunnlag av dette. Det vet vi godt.

Likevel er målet vårt at du blir bedre rustet til å stille aktuelle spørsmål ved HMS vurderingene til den tildelte. Både for at du skal kunne etterleve ditt HMS- og SHA-ansvar som byggherre, slik som det er påbud i lovverket og forskrifter, og for å kunne bidra til et mer detaljert fokus på HMS i energibransjen.

Med innspill og tall fra Energi Norge, Arbeidstilsynet og NELFO har vi laget en nyttig e-bok som du kan laste ned – helt gratis. Her går vi igjennom rykende ferske HMS-nøkkeltall for 2020, tydeliggjør de viktigste endringene i byggherreforskriften og hva det innebærer for byggherre og energileverandør. Vi kommer også med praktiske eksempler og råd til hva leverandører bør kunne beskrive og prissette innen HMS:

E-bok om HMS i energibransjen: HMS som egen prispost i anbud og forespørsler Last ned ›