Kjetil Haukebø

  Kjetil Haukebø er HMS/K-sjef i Nettpartner. Han har lang erfaring som leder fra energi- og bygg/anleggsbransjen på flere nivåer og har bred erfaring innen HMS/K.
  Find me on:

  Siste Innlegg

  3 tiltak for å styrke HMS blant energimontører

  Energimontører utsettes for økt risiko i mange ulike arbeidssammenhenger. Riktig opplæring legger til grunn for at HMS ivaretas i ulike prosjekter, men sikkerheten på arbeidsplassen må opprettholdes i lengden av alle involverte. Ved å skape og følge gode HMS-rutiner sørger man får at helse og sikkerhet blant kolleger blir ivaretatt til enhver tid.
  Les mer ›

  Bærekraft må inn i anbudene

  Når pris troner øverst på listen over krav og kriterium, og bærekraft ikke er en del av anbudet, vil leverandører med den laveste prisen vinne. Og den laveste prisen innebærer sjelden, om i det hele tatt, den mest bærekraftige løsningen. Så lenge bærekraft ikke er et kriterium eller krav i anbudene mangler det derfor en kritisk bit i det grønne puslespillet.
  Les mer ›

  Slik jobber Nettpartner for å redusere klimagassutslipp

  I tråd med FNs bærekraftsmål om å stoppe klimaendringene jobber Nettpartner kontinuerlig og målrettet med strategier og tiltak, som kan bidra til å bremse ned endringene. Vi har et miljømål om å redusere vårt direkte utslipp fra all vår virksomhet med 60%, innen 2030.
  Les mer ›

  Bør byggherre kreve HMS-beskrivelse fra elkraftentreprenøren?

  Det er flere aktører i energibransjen som stiller strenge og tydelige leverandørkrav til HMS, særlig større byggherrer. Likevel er det også mange som kun stiller generelle HMS-krav og tildelingskriterium i anbudene. Hva bør du som byggherre egentlig kreve at en elkraftentreprenør skal kunne beskrive og prise innen HMS, og hvorfor er det viktig?
  Les mer ›

  Detaljerte miljøkrav er på vei inn i anbudene ­– hvordan løser vi det?

  De siste årene har det vært et økende fokus på miljø i anbudsforespørslene som legges ut. Kravene er generelt høyere, og tekniske forskrifter stiller strengere krav til sortering og miljøsanering. Det er ingen tvil om at vi opplever en veldig skjerping i markedet, både på at vi som tilbyder har kompetanse innen miljø, men også bred kompetanse for å følge de miljøkravene som blir satt.
  Les mer ›

  Nettpartner satser på bærekraft: Våre 5 utvalgte bærekraftsmål

  Nettpartner har, som Norges største elkraftentreprenør, en viktig samfunnsoppgave foran seg; å finne gode og bærekraftige løsninger for det grønne skiftet og elektrifiseringen av Norge. Dette er Nettpartners utvalgte bærekraftsmål.
  Les mer ›