Detaljerte miljøkrav er på vei inn i anbudene ­– hvordan løser vi det?

De siste årene har det vært et økende fokus på miljø i anbudsforespørslene som legges ut. Kravene er generelt høyere, og tekniske forskrifter stiller strengere krav til sortering og miljøsanering. Det er ingen tvil om at vi opplever en veldig skjerping i markedet, både på at vi som tilbyder har kompetanse innen miljø, men også bred kompetanse for å følge de miljøkravene som blir satt.

Vi ønsker miljøkravene velkommen. Utslippskutt kommer vi ikke unna, men hvordan bør det gjøres? Norge har fortsatt et stykke å gå, men arbeidet er i gang.

Først og fremst må vi tenke kvalitet hele veien, og komme oss vekk fra bruk og kast-mentaliteten. Utnytte de ressurser som vi har. Derfor er gjenbruk, reparasjon og leie en viktig del av måten vi arbeider på i hverdagen.

Last ned gratis e-bok: Elektrifisering og energieffektivisering i det grønne skiftet

1.Gjenbruk

Når det gjelder gjenbruk, så er det flere aktører som leder an som gode eksempler, på hvordan sette insentiver for gjenbruk.

Gjenbruk av materiell er lønnsomt – både økonomisk og miljøvennlig sett. Men det fordrer et godt gjenbrukssystem som tillater nettopp dette. Da må store bedrifter, slik som oss selv, gjenbruke materiell – på tvers av våre lokasjoner i hele landet.

2.Reparasjon

Systematisk vedlikehold gir økt livslengde og mindre behov for reparasjoner. Men når uhellet er ute, eller slitasje oppstår, er det gunstig at vi har en kompetent organisasjon som kan utføre alle type reparasjoner, innen våre fagområder.

3.Utleie

Ved å leie i stedet for å eie er man en viktig del av delingsøkonomien. Nettpartner har utleie av maskiner og utstyr, samt egen avtale med Ramirent som gjør det mulig å gjøre byggeplassen utslippsfri.

Miljøvennlige varer av høy kvalitet koster kanskje mer, men har lengre levetid og gir mindre belastning på miljøet.

Les også: Bærekraft må inn i anbudene

Intern forankring av miljøkravene er alfa og omega

Et økende antall bedrifter har nå sine egne miljømål og bærekraftstrategier. Oslo-kommune har krav om utslippsfrie byggeplasser, og ambisiøse miljømål kommer inn fra flere kanter. Når man jobber med disse nye kravene er det alfa og omega at miljøkravene blir godt forankret og formidlet – til alle som skal vite dem, og at det gis en grundig opplæring i hvordan man best etterlever miljøkravene. Da er det spesielt fire faktorer som kommer godt med:

 1. Først og fremst så må alle forstå kravene – ergo trenger man tilstrekkelig kompetanse for kunne å forstå, og helst en egen kompetanseperson som bistår i håndtering og besvaring av anbudet.
 2. I Nettpartner har vi nødvendig kompetanse på huset, som tar en gjennomgang med prosjektets medvirkere, deltar på vernerunder og følger opp de deler av prosjekt som går på ytre miljø.
 3. Erfaring og metoder for å gjennomføre arbeidsoppgaver – spisset for å unngå forurensing, og kunne registrere i grunnforurensingsdatabasen.
 4. Ha mulighet for å CEEQUAL-sertifisere utbygging av transportårer, veier og anlegg.

Les også: Nettpartner satser på bærekraft: Våre 5 utvalgte bærekraftsmål

Nettpartner jobber målrettet med bærekraft

Som Norges største elkraftentreprenør, og tilbyder innen et vidt spekter av oppdrag innen det grønne skiftet så vel som utbedring og utvikling av regional- og sentralnettet, distribusjonsnettet, landets belysningsanlegg, fiber og bredbånd, samt spor, kontaktledning og signalanlegg for bane, tar vi de nye miljøkravene på alvor.

Derfor jobber vi målrettet med bærekraft, spesielt klima og miljø. Både for oss selv og for våre underentreprenører. Dette kan være i form av:

 • Å forbedre utslipp knyttet til transport og optimalisert logistikk.
 • Redusere utslipp på anleggsplassen.
 • Minimere miljø- eller terrengskade.
 • Gjenbruke materiell.
 • Redusere avfallsmengde.
 • Oppnå høyere grad av sortering og resirkulering.

Hvis vi skal stoppe utviklingen av de miljø- og klimautfordringene som verden opplever, er vi nødt til å gjøre noe nå – rydde opp i gammel moro, og legge et løp som er mer bærekraftig. Det er et samfunnsansvar vi tar på alvor – derfor ønsker vi strenge miljøkrav velkommen.

Last ned gratis e-bok Det grønne skiftet