Energimontør får opplæring i bane, spor, KL og ERTMS singalanlegg på opplæringssenter

For å lykkes med moderniseringen og digitaliseringen av jernbanen trenger vi energimontører og signalmontører som sitter på riktig kunnskap og kompetanse. Nettpartner bygger derfor et eget opplæringssenter der nåværende energimontører og lærlinger blir godt rustet til å bygge ut fremtidens jernbane.

Store deler av infrastrukturen langs den norske jernbanen skal fornyes. Både utbygging, drift og vedlikehold er avhengig av nok fagfolk med tilstrekkelig kunnskap om ny teknologi og ideelle arbeidsmetoder. For å møte fremtidens behov etablerer Nettpartner et eget opplæringssenter innen jernbanetekniske fag på Torpo, med mulighet for opplæring og trening innen fagene spor, kontaktledning (KL) og signal (ERTMS).

Så hva går egentlig et slikt opplæringssenter ut på og hvorfor er det viktig at det finnes?

Har du spørsmål om vårt opplæringssenter på Torpo? Ta kontakt her!

 

Slik brukes opplæringssenteret på Torpo

Opplæringssenteret er etablert på Torpo i Ål kommune i Viken. Med sin sentrale posisjon i Sør-Norge er det et utmerket samlingspunkt for montører og lærlinger i Nettpartner.

Til å begynne med benyttes anlegget av lærlinger som skal avlegge fagprøve, til kurs for montører i avdelinger utenfor Bane-segmentet og signalmontører for å trene på montering av kassesville og drivmaskiner i sporveksler. Selve opplæringen består hovedsakelig av 1-2 dager med kurs og praktiske øvelser, med blant annet demontering og montering av anlegg. Nettpartners energimontører og signalmontører vil bruke perioder med ledig kapasitet imellom oppdrag til kurs og kompetanseheving.

Målet med opplæringen er også å bygge opp reservekapasitet med montører fra hele Nettpartner. Det vil si at montører som til vanlig ikke er involvert i prosjekter innen jernbane, skal med riktig grunnopplæring kunne utføre oppdrag sammen med erfarne montører innen Bane-segmentet.

Les også: Et fremtidsrettet kompetansemiljø innen signalfaget

Komplett øvingsanlegg for spor, KL og ERTMS

Det er et stort behov for trening og opplæring innen jernbanetekniske fag, særlig innen spor, KL og ERTMS. Å samle alle tre øvingsanlegg på ett sted er dermed både tids- og kostnadseffektivt.  

På Torpo er det egne øvingsområder for spor og KL. Opplæringssenteret er også utstyrt med et signalanlegg, der det øves på å erstatte utdatert teknologi med ERTMS. Her vil det gis god opplæring i hvordan man monterer og avdekker avvik i et ERTMS-anlegg raskt og effektivt.

Les også: Effektiv prosjektstyring ved ombygging av kontaktledning (KL)

Investering i egne fagfolk

Med så mye utvikling, ombygging og utbygging av jernbanen er det viktig at opplæringsmulighetene er gode. Nye og innovative løsninger fører til et økt behov for fagfolk med spisskompetanse. Med strenge tidsrammer må arbeidsoppgavene i ulike baneprosjekter utføres så nøyaktig og effektivt som mulig, fra første forsøk. 

Tilstrekkelig egenopplæring av mannskap på selveide øvingsanlegg blir derfor stadig viktigere fremover. Ved å investere i egne fagfolk kan man bygge opp en solid base av energimontører som kan bidra i små og store prosjekter i alle jernbanetekniske fag.

Les også: Slik ble Nettpartner totalleverandør innen jernbanetekniske fag

Å bygge eget øvingsanlegg som også kan benyttes av andre etablerte i bransjen vil bedre både kunnskap, kapasitet og tilgjengelighet på fagfolk i fremtiden. Mer opplæring er også et tiltak som motvirker «kannibalisme» i bransjen og øker mulighetene for flere oppdrag.

Det viktigste å huske på er at kunnskapen og erfaringen som bygges opp på slike øvingsanlegg ikke kan erstattes med noe annet – det blir selve grunnlaget for måten vi jobber med bane fremover. Egenutvikling av energimontører og lærlinger vil lønne seg i lengden, selv om det har en kostnad nå.

I Nettpartner jobber vi derfor kontinuerlig med å sikre at våre energimontører er best rustet til å takle fremtidens utfordringer, og til å utføre oppdrag så sikkert og effektivt som mulig.

Last ned guide: HMS i anbud - dette bør du se etter