Energimontører på oppdrag, arbeid under spenning

For å kunne opprettholde et elektrifisert samfunn i fremtiden er det essensielt med riktig kompetanse til å gjennomføre arbeid under spenning (AUS). Nettpartners energimontører i Troms er kontinuerlig med på AUS-oppdrag og er i stadig utvikling for å effektivisere metoden. Lidenskap for faget, godt samarbeid og utviklingsvilje er nøklene til fremdriften i avdelingen.

Det er lett å ta for gitt at vi alltid har tilgang på strøm. Noen må opprettholde god drift og sørge for at jobben blir gjort raskt, trygt og riktig. Dersom strømmen må kuttes i forbindelse med arbeid på nettet, vil det naturligvis være en enorm ulempe for både sluttkunder og nettselskap. Arbeid under spenning (AUS) gjør det mulig å utføre arbeid på nettet uten å koble fra strømmen.

Energimontører som jobber med AUS har derfor en svært viktig samfunnsoppgave fremfor seg hver dag, nemlig å bespare samfunnet for unødvendig strømbrudd, særlig hos industrikunder. Dette er spesielt viktig i en periode med økende strømbehov og der vi ser at strømprisene fort kan bli turbulente. Utover dette bidrar AUS til å redusere KILE-kostnader for netteier. 

Last ned gratis e-bok: Elektrifisering og energieffektivisering i det grønne  skiftet

En for alle, og alle for en

Energimontører på oppdrag, arbeid under spenning

I Nettpartner Troms består mannskapet av seks mann, deriblant en montørleder, fire montører og en lærling. Hele teamet har gjennomført kurs og opparbeidet AUS-kompetanse i opptak av mekaniske krefter. Avdelingen er dermed ekstremt fleksibel og har flere å spille på når de skal gjennomføre denne typen oppdrag.

Prosjektleder trekker frem det gode arbeidsmiljøet og samarbeidet:

– Vi har stor lidenskap for det vi gjør. AUS er en krevende, men interessant arbeidsmetode, med et enormt utviklingspotensial. Ingen er noensinne ferdig utlært og alle støtter opp om og hjelper hverandre til å bli bedre hver dag, forteller Eriksen.

Flere har vært en del av den samme avdelingen i mange år eller helt fra starten, og har dermed lang fartstid og erfaring som montører.

Les også: Når er arbeid under spenning (AUS) den beste arbeidsmetoden?

Langsiktig samarbeid med ARVA

Arbeid som involverer AUS i Troms er i stor grad tilknyttet rammeavtalen mot ARVA. Lokalt skiller Nettpartner seg ut ved å være den elkraftentreprenøren med flest AUS-oppdrag for nettselskapet. Det har ført til et tett samarbeid mellom partene:

– Gjennom satsninger på faglig og praktisk utvikling har mannskapet utført AUS-oppdrag med fremgangsmåter som ikke har vært så vanlige i området tidligere. Vi deler våre erfaringer med ARVA, og de sine erfaringer med oss. Slik bygger vi kompetanse på tvers av selskapene, forklarer prosjektleder Eriksen i Nettpartner.

Energimontører på oppdrag, arbeid under spenning

Noen ganger jobber avdelingen med ett prosjekt i et helt år, andre ganger kan det være snakk om et oppdrag en gang i måneden. I noen tilfeller vil man måtte rykke ut for å utføre feilrettinger på kortere varsel.

Mange av oppdragene går ut på å skifte ut 22kV master. Her brukes metoden AUS opptak av mekaniske krefter. I tilknytning dette arbeidet har Nettpartner Troms utviklet nytt materiell og spesialutstyr som brukes spesifikt til oppdragene for ARVA.

Les også: Fremtiden er elektrisk: Nye muligheter for energimontører

Sikkerhet og kvalitet opprettholdes med strenge prosedyrer

AUS er helt avhengig av løsningsorienterte montører ved arbeid på høyspentlinjene. Gode HMS-rutiner og god planlegging ligger alltid til grunn for å at utføringen skal bli riktig.

Prosjektleder Eriksen forklarer hvorfor AUS henger såpass tett sammen med HMS:

– Risikoen er høy i prosjekter som involverer AUS og vi kan ikke bare «sette i gang» med arbeidet. Metode og prosedyrer skal planlegges og kommuniseres godt, samt følges til punkt og prikke, også når vi drar ut på uforutsette oppdrag, utdyper Eriksen.

Fagansvarlig for AUS i Nettpartner Troms utarbeider prosedyrene i samråd med AUS-mentor Kai Solum i REN og AUS-ansvarlig hos byggherre, slik at de best kan tilpasses jobben som skal gjøres. Arbeidet begynner først når metoder og prosedyrer godkjennes av alle parter.

Les også: Slik jobber Nettpartner i distribusjonsnettet 

Nettpartner har kompetanse i og utfører flere typer AUS-oppdrag, som blant annet involverer:

  • stolpeskift
  • utskiftning av traverser
  • utskiftning av isolatorer
  • utskiftning av avledere
  • utskiftning av skillebrytere
  • til- og frakoplinger av linjer og kabler

 

Last ned gratis e-bok Det grønne skiftet