belysningsanlegg kan brukes til både lys, lading

Vi har flere idrettsanlegg og aktivitetsområder rundt om i Norge som bør benyttes i mye større grad enn de gjør i dag. Å sørge for nok belysning er kostbart, men med hjelp fra kommuner og sponsorer kan belysningsanleggene bidra både til økt bruk og til andre formål som gagner lokalmiljøet.

En viktig årsak til at flere idrettsanlegg ikke blir brukt nok er mangel på tilstrekkelig belysning i løpet av døgnet. Det gjelder blant annet:

 • ballbinger
 • akebakker
 • lysløyper
 • kunstgressbaner

Kommunene investerer i lysanleggene, men det er ofte lokale klubber og foreninger som tar over drift, vedlikehold og strøm til belysning. Strømforbruket på gamle anlegg blir gjerne urimelig høyt og dyrt, særlig med dagens strømpriser og infrastruktur.

Last ned gratis e-bok: Elektrifisering og energieffektivisering i det grønne skiftet

Arbeid med belysningsanlegg

Slik situasjonen er nå, inngår enkelte klubber og foreninger spleiselag med kommunen og lokale sponsorer for å få råd til å lyssette sine anlegg. Eksempelvis kan det bli veldig lange lengder på ledningsnettet i en lysløype. Det betyr at anlegget må beregnes på forhånd for å sørge for at det vil tilfredsstille gjeldende krav til blant annet tverrsnitt på ledningene. Tar du strømprisene med i beregningen, er det nok mange som har tenkt på å oppgradere til LED-teknologi i armaturene, for å redusere kostnadene.

Å bytte til LED-lys høres ut som en enkel og effektiv løsning, så hvorfor ikke bare sette i gang? Utfordringen med å bytte ut ett eldre element er at det ofte betyr at mye annet også må gjennomgås og byttes ut:

 • Er stolpene som har stått i en mannsalder gode nok?
 • Vil kablene/ledningene i anlegget være riktig dimensjonert og uten jordfeil?
 • Bør lysstyringen endres?
 • Bør tennskapet oppgraderes?
 • Har anlegget jordfeilbrytere?

Dette er spørsmål som bør vurderes og tas med i betraktningen når du skal gå inn og gjøre endringer i belysningen. Altså, en mer omfattende jobb enn man først antar. Klubber og foreninger har heldigvis mulighet til å søke om tippemidler for tiltak.

Les også: 7 tips til effektiv drift og forvaltning av kommunens belysningsanlegg 

Lysanlegg for forskjellige aktivitetsområder er gjerne komplekst med mange forskjellige typer tenninger, utstyr og leverandører. Husk at det også settes krav til blant annet:

 • mastehøyder
 • blendingsproblematikk
 • optikk
 • lysberegninger
 • farger
 • dokumentasjon

Dette vanskeliggjør selvfølgelig oppgaven og det er derfor viktig med klare og utvetydige beskrivelser.

Hva kan kommunen bidra med?

De aller fleste kommuner ønsker å bidra på en positiv måte ved å hjelpe til med råd, erfaringer og økonomisk støtte til prosjekter som er positive for deres område. Dersom kommunen eller borettslaget ønsker å belyse et aktivitetsområde trenger det nødvendigvis ikke bli så dyrt for utbygger.

Normalt sett vil kommunene ha en gate eller veilysnorm som kan benyttes som rettesnor. Veilysnormen vil også gi et helhetlig bilde av belysningsinfrastrukturen i lokalområdet. I tillegg er det uhyre viktig at kommunens krav kommer tidlig inn i prosjekteringsfasen, slik at man ikke får noen overraskelser underveis. I mange tilfeller adopterer faktisk kommunen idéen og tar over hele prosjektet.

Les også: Overtar kommunene gode nok gatelysanlegg fra private utbyggere? 

Bedre folkehelse med god belysning

Å få belyst områder som oppfordrer til aktivitet vil gi en helsemessig gevinst, ved at folk kan benytte områdene i en lengre periode av døgnet. I den mørke vinterperioden vil et opplyst område tiltrekke seg mennesker som ønsker å bedrive aktivitet.

Folkehelsa er viktig, og vi ser at overvekt og fedme stadig blir en større utfordring i samfunnet, og i verden generelt. Det gir en økt risiko for en rekke sykdommer, som kan og bør forebygges med fysisk aktivitet. Selv små grep kan gi en stor helsegevinst og bedre livskvalitet – et eksempel på dette kan være bedre belysning.

Allsidig bruk av belysningsanlegget

Forbedret belysning bidrar ikke kun til økt bruk av idrettsanlegg og aktivitetsområder. Et godt miljø er også et viktig nøkkelord. Eksempelvis kan du montere en stikkontakt ved tennskapet, der skiforeningen kan stå å lage vafler og koke kaffe. Kanskje dette kan bidra til ekstrainntekter for foreningen?

En annen mulighet er å sette opp et par billadere på parkeringen ved skiløypa eller fotballbanen, og sørge for foreningen, klubben eller kommunen får en del av overskuddet. Strømtilførselen kan hentes ut fra belysningsinfrastrukturen, ved å montere en strømbegrenser slik at belastningen ikke blir for stor.

Les også: Bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur via kommunens tennskap

Med et elektrisk anlegg på plass er mulighetene mange. Ofte har man allerede det man trenger for å foreta justeringer, istedenfor å bytte ut et helt belysningsanlegg. I Nettpartner har vi lang og bred erfaring med utendørsbelysning, og jobber med effektiv planlegging, montering og vedlikehold av belysningsanlegg.

Vi utfører følgende oppdrag innen utendørsbelysning:

 • Fasadebelysning
 • Flomlys til idrettsplasser og stadionanlegg
 • Lekeplasser
 • Områdebelysning
 • Veibelysning
 • Energiøkonomisering, herunder utskifting av gamle anlegg med ny LED-teknologi
 • Drifts- og vedlikeholdsavtaler
 • Nødsystemer
 • Styringssystemer
 • Prosjektering
 • Bistå i overgangen til smarte gatelys

Last ned gratis e-bok Det grønne skiftet