Er smarte ladestasjoner høyspente?

Nå som ladestasjoner går mer og mer over til høyspent, blir det viktig at selskaper med lang erfaring går sammen for å finne de mest kostnadseffektive løsningene. Smart Elektro har drevet i 20 år, og har levert store ladeløsninger for buss og bil siden 2013. Som tidligere del av Nettpartner, og med et sterkt fokus på det grønne skiftet, er det naturlig at vi fremover samarbeider for effektive løsninger innen elektrifiseringen av Norge.

Foto: Norgesbuss ladestasjon på Rosenholm, Oslo. 

Det har vært en enorm utvikling innen lading av transport. Ikke bare lading av bil og buss, men også ferger og andre transportområder – et område som vi i Nettpartner allerede er sterkt involvert. Vi ser at det er en enorm vekst og kamp om både kraft og kompetanse når det kommer til ladestasjoner, og aktørene med de beste løsningene vil gå seirende ut.

Thor Bergli - Smart Elektro
Thor Bergli, daglig leder og eier av Smart Elektro.

– Grunnlaget for et samarbeid med Nettpartner er at kundene våre, slik som busselskaper med behov for store ladestasjoner, flytter grensesnittet for målepunktet høyere opp i verdikjeden. Tidligere var kundegrensesnittet direkte mot netteier, mens i dag kreves det oftere et eget høyspenningsanlegg som kunden skal stå ansvarlig for å drifte, forteller Thor Bergli, daglig leder og eier av Smart Elektro.

Smart Elektro er en installasjons- og montasjebedrift med ekspertise på logistikk, installasjon og montasje av ladestasjoner, som også følger opp elektrokyndig i etterkant.

Last ned gratis e-bok: Elektrifisering og energieffektivisering i det grønne  skiftet

Egen anleggskonsesjon til bussoperatører

Som Norges største elkraftentreprenør har Nettpartner en god relasjon til netteiere, noe som er viktig nå som det blir en bransjeglidning for eierskapet. Før var det nettselskapene som sto for utbyggingen, men med den nye modellen vil kunden selv kunne eie nettstatsjonen som ladeanlegget er koblet til, og målepunktet vil være i høyspentanlegget.

Det er dog fortsatt nettselskapene som har områdekonsesjon, slik at tillatelse til anleggskonsesjon må gis via NVE. Da blir det viktig med god og tidlig dialog.

Norgesbuss høyspent ladestasjon RosenholmBussoperatører kan søke om høyspent anleggskonsesjon hos NVE. En slik konsesjon gir et økt mulighetsrom til å skape et optimalt ladeanlegg hvor alle grensesnitt kan ivaretas av én aktør –nemlig bussoperatøren.

Da Norgesbuss skulle inn med 109 elbusser i Oslo Sør, fikk Consto Anlegg Øst oppdraget med å oppgradere det store bussanlegget på Rosenholm og tilpasse det for elektrisk drift. Nettpartner kom inn for å legge høyspent, mens Smart Elektro sto for elektroarbeidet og monteringen av ladekomponentene.

Les også: 5 ting du bør tenke på ved etablering av ladeanlegg for el-ferger

Fra lavspent til høyspent ladestasjon – et smart valg?

For at det grønne skiftet skal kunne gjennomføres, er vi nødt til å samarbeide. Både Smart Elektro og Nettpartner mener at når vi kommer sammen for å løse denne oppgaven i fellesskap, ved å være best på hver vår oppgave, vil det skape en smart businessmodell for oss såvel som kundene våre. Både når det gjelder utførelse av oppgavene, og tilnærmingen til kundene.

En viktig del av nytteverdien med høyspente ladeanlegg er at selv om investeringen kan være noe høyere, så er kostnadene lavere over tid. Slik som netteleiekostnader.

– I et samarbeid vil Nettpartner og Smart Elektro bli en totalleverandør på lading, med installasjon og drift av alt fra høyspent til lavspent. Nettpartner sørger for å montere strømtilførselen og driftsledertjenester til høyspenningsanlegg, mens Smart Elektro monterer og vedlikeholder selve laderne. Ved vedlikehold eller feilsøking, vil de to partene enkelt kunne samarbeide om sikkerhet, tillatelser for ut- og innkoblinger samt driftssetting, noe som byr på lang kortere vente- og nedetid. Smart Elektro har også egne driftstjenester med hensyn til å drifte ladeanleggene, med 24 timers vakt og kort responstid ­– 365 dager i året, internkontroll, oppfølging av lavspent og vedlikehold av komponentene og reservedeler, legger Bergli til.

Viktig punkter ved overgang til høyspent ladestasjon:

  • Koble på aktører som er velkjente med elektrifiseringsreisen så tidlig som mulig
  • Opprett dialogen med netteierne – gjerne via fagkyndige som kan stille de riktige spørsmålene
  • Be om en kostnadsoversikt tidlig i prosjektet
  • Husk at design og løsninger er avhengig av et godt samarbeid mellom aktørene i prosjektet

Last ned gratis e-bok Det grønne skiftet