Benjamin Stranquist Bellona og Tore Strandskog NELFO utslippsfri byggeplass

Både Bellona og NELFO er tydelig i sin sak når det kommer til landets målsetting om elektrifisering generelt og utslippsfrie byggeplasser spesielt: Kommune-Norge må gå foran og stille tydelige krav.

Når fossil energi til anleggsmaskiner og aggregater erstattes med elektrisitet får vi mindre utslipp av klimagasser, mindre forurensende utslipp lokalt og mindre støy – noe som er bra for byggearbeiderne, for naboer og bymiljøet. Det sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

Ifølge Strandskog har norske byggeplasser lenge vært oversett i jakten på utslippskutt.

– Nå er noe i ferd med å skje, men Kommune-Norge må gå foran og stille tydelige krav. For å gjøre byggeplassene utslippsfrie, må dette løftes frem i strategier, planer og budsjettprosesser for nye bygg og infrastrukturutbygginger i kommunene. Klare mål gir retning og motivasjon til netteiere, entreprenører, leverandører og utleieselskaper, som da vil tilpasse seg, legger Strandskog til.

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift av den utslippsfrie byggeplassen

Fra 16% til 13% elektrifisering av byggeplassen

Likevel, selv om byggeplassen er i elektrisk utvikling, viser ferske tall fra elbarometer.no at Norge fortsatt bare er 53% elektrisk – akkurat som året før.

Utviklingen av utslippsfri teknologi og maskiner er i full sving, men Bygg- og anleggsbransjen er faktisk mindre elektrifisert i år enn i fjor, med henholdsvis 13% i 2021 og 16% i 2020.

Bygg- og anlegg elektrifisering 2021
BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN: Elbarometer sine tall for 2018, 2020 og 2021.

Med dette tempoet vil det ifølge Benjamin Strandquist, seniorrådgiver for elektrifisering i Bellona, ta 70 år å bli ferdig med elektrifiseringen av Norge.

– Vi mener at 85% av energiforbruket kan elektrifiseres innen 2050 med eksisterende teknologi og kunnskap. For å komme dit må vi elektrifisere store dele av energiforbruket som ikke er elektrifisert i dag – fase ut fossile kilder og bruke BIO der hvor det er fornuftig, forklarte Strandquist under årets Arendalsuke.

Bygg. og anlegg mål for 2030-2040
MÅL FOR BYGG OG ANLEGG i 2030 og 2040: Elektrisk målsetting for bygg og anlegg via Elbarometer.

Les mer om hvordan Nettpartner jobber med det grønne skiftet

Norges beste kommune på elektrifisering

Sammen med Elektroforeningen (EFO), Siemens og Agder Energi var Bellonas Strandquist på plass for å lansere de oppdaterte elektrifiseringstallene og for å kåre Norges beste kommune på elektrifisering. Premien ble utdelt av olje- og energiminister Tina Bru og vinnerkommunen ble Risør, som var nominert sammen med Levanger og Gol.

«Vinnerkommunen har hatt en solid vekst i elektrifiseringsgraden fra 2017 til 2019 på hele 11 prosent. Offensive ambisjoner for elektrifisering av kommunal bilpark, etablering av elbilladere og lokal energiproduksjon fra solceller har stått høyt på agendaen. Videre er ambisjonene å bli en pionerkommune innen lystbåtelektrifisering. Samlet var juryen ikke i tvil om at kommunen er en verdig vinner av denne prisen», forklarte juryen.

– Dét er nøkkelen til suksess på den utslippsfrie byggeplassen

Tore Strandskog i Nelfo mener at hvis det stilles krav på en god måte fra kommunen, så får vi frem de gode og innovative løsningene for en utslippsfri byggeplass.

– God planlegging og tidlig involvering av netteier og entreprenør er en av nøklene for å lykkes. Erfaringer viser at byggets effektbehov i driftsperioden ofte er tilstrekkelig for byggeplassens effektbehov til oppvarming, tørking og drift av elektriske maskiner. Forutsetningen er at strømforsyningen er på plass når byggingen starter. Smart styring og batterier gir også økt handlingsrom og på det feltet skjer det mye og spennende innovasjon, forklarer Strandskog.

Les også: Fra fossilfri til utslippsfri byggeplass innen 2025 – er du klar?

Nelfo oppfordrer også kommunene til å bidra til å skape et marked for utslippsfrie løsninger.

– Bruk tildelingskriterier og løft hensynet til utslippsfri byggeplass fram når det skal konkurreres om bygge­ og anleggsoppdrag. Kommunene bør også vurdere om og hvordan man kan avlaste risiko fra markedsaktørene, og bruke tildelingskriteriene for å premiere de som går lenger enn minstekrav.

10 råd for å gjøre byggeplassene i kommunene utslippsfrie – utviklet av Bellona, Nelfo, EFO og Klimaetaten Oslo

 1. Sett et tydelig mål om at alle kommunens egne byggeplasser skal være utslippsfrie så raskt som mulig, og senest innen 2025: Tydelige mål gjør at entreprenører, leverandører og utleieselskaper kan planlegge langsiktig, investere i nullutslippsmaskiner og -utstyr, og unngå feilinvesteringer i fossil teknologi.

 2. Inviter gjerne tidlig til et dialogmøte med mulige interessenter for å diskutere mulige barrierer og løsninger: Kanskje viser det seg at løsningene er flere og mer tilgjengelig enn dere kjente til.

 3. Lag et marked for utslippsfrie anleggsmaskiner: Bruk tildelingskriterier og løft hensynet til utslippsfri byggeplass fram når det skal konkurreres om bygge- og anleggsoppdrag.

 4. Sørg for at kommunens planer, retningslinjer og rammevilkår bygger opp om det overordnede målet om utslippsfrie byggeplasser: Målene må følges opp i strategier og planer når man utvikler kommunens bygningsmasse, i planprosesser, og i budsjettprosesser for nye bygg og infrastrukturutbygginger i kommunen.

 5. Avklar tidlig prosjektets omtrentlige energi- og effektbehov slik at energiforsyningen kan planlegges og komme på plass tidlig i bygge- og anleggsprosessen: Involver netteiere, leverandører og entreprenører. Er det planer om å investere i nullutslippsinfrastruktur for transport i området, og kan det være mulige synergier? Bruk markedsdialog dersom det er usikkerhet om hva netteiere og markedet kan tilby, og hvordan rigge tilbudskonkurransene. Vurder å bruke tilbudet om innovative anskaffelser.

 6. Still teknologinøytrale krav, som oppmuntrer til konkurranse og innovasjon: La markedet konkurrere om å tilby de beste og billigste løsningene for å gjøre kommunens byggeplasser utslippsfrie.

 7. Bidra til å avlaste risiko der det er mulig: Kommunene bør vurdere å avlaste risiko fra markedsaktørene, frem til man får mer erfaring med å bygge utslippsfritt. Forutsigbare og langsiktige rammer og mål er viktig. Tenk på hvordan du kan bidra til å gjøre det enklere for en bedrift å satse utslippsfritt.

 8. Premier de som vil gjøre det lille ekstra: Bruk tildelingskriteriene for å premiere de som går lenger. Gi plusspoeng for de som tilbyr innovative klimavennlige løsninger. Tenk også smart planlegging av arbeidsoppgaver og logistikk, og gi smarte løsninger vekt i konkurransen om oppdraget.

 9. Delta aktivt i fora hvor dere kan lære av andre kommuner – og hvor de kan lære av dere: Bygg kompetanse, lær av egne og andres erfaringer. Delta i møter som arrangeres, for eksempel hos Bellona, hos Difi Bygg, anlegg og eiendom og i regi av bransjeorganisasjoner.

 10. Ta steget – følg opp!

Last ned gratis sjekkliste: UTSLIPPSFRI BYGGEPLASS