Kraftkabel: Spesialkompetanse blant energimontører

I forbindelse med det grønne skiftet trenger vi å overføre mer strøm enn før, og flere ønsker å minske bruken av luftlinjer og heller legge kraftkabel ned i bakken. Dermed øker også behovet for energimontører med spesialkompetanse og sertifiseringer innen kraftkabel-skjøter.

Når vi jobber med kraftkabeloppdrag er det snakk om overføring av strøm mellom områder, for eksempel forsyning mellom byer – eller inn til byer – via kraftkabler med spenningsnivå på over 24kV.

På dette spenningsnivået er oppdragsomfanget større. Her er det ikke snakk om å bygge et lite boligfelt eller leilighetskompleks, men en nøye planlagt områdeutbygging grunnet forventet befolkningsvekst, økt infrastruktur eller kollektivtilbud som t-bane. Som energimontører med spesialkompetanse innen kraftkabel, har du derfor et viktig samfunnsoppdrag – en kompetanse som kommer til å bli svært ettertraktet fremover.

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift  av den utslippsfrie byggeplassen

Kraftkabelprosjekter og -kunder

Kundene våre innen kraftkabel er i hovedsak nettselskapene i Norge, altså de som eier regionalnettet. Et kraftkabelprosjekt er ikke noe et nettselskap brått bestemmer seg for å legge, men ofte planlegger for i årevis. Dette gjør arbeidet stabilt og forutsigbart, samtidig som hverdagen byr på reisevirksomhet og detaljarbeid.

Men vi har også flere kunder fra industrien, som har et økende behov for å kobles til kraftkabler. Dette er industribedrifter med konsesjon for et eget høyspentnett – være seg til datasenter, fabrikk, aluminiumsverk eller gass- og oljeraffineri.

Les også: Slik planlegges legging av kraftkabler sikkert og kostnadseffektivt

Sertifiseringer for arbeid med kraftkabel

Som fagperson er du svært detaljorientert – du forsyner tross alt store områder som har et kritisk behov for økt infrastruktur og strømtilførsel. Å beskytte kappene på kraftkabelen, og sørge for at hverken inntrengning eller strømtap, er samfunnskritisk arbeid.

For å kunne jobbe med kraftkabler må man ha fagbrev som energimontør i bunn, og deretter forskjellige sertifiseringer for endeavslutninger og innen ulike type skjøter fra 33kV og oppover. Denne kompetansen finnes blant våre prosjektledere, anleggsledere og energimontører. Vi jobber også mot å etablere oss på spenning opp til 420 kV.

Her i Nettpartner sørger vi for at våre energimontører som ønsker å jobbe med kraftkabel har eller får tatt disse sertifiseringene via oss. Med egen utstyrspark og logistikksenter, har vi også tilgang til de maskiner og verktøy som trengs på oppdrag – uansett hvor i landet jobben utføres. Alt fra vinsjer til trommestativ med motor. Vi har til og med egen kreativ sveiser og platearbeider på verkstedet.

Les også: Bør du leie eller eie arbeidsutstyr til kraftlinjer og infrastruktur?

Som Norges største elkraftentreprenør er det veldig fleksibelt å jobbe i Nettpartner – vi driver i hele verdikjeden og jobber i alle segmenter og deler av energibransjen. Ved å jobbe som energimontør med spesialkompetanse innen kraftkabelarbeid hos Nettpartner, er dørene derfor åpne for stabilt arbeid.

Last ned guide: HMS i anbud - dette bør du se etter