støtteordninger nasjonalt kan bidra til flere utslippsfrie byggeplasser

Bygg og anlegg har de siste årene vist seg å være en sektor med stort potensial for utslippskutt. Men, det grønne skiftet er ressurskrevende – ikke minst fra et økonomisk perspektiv. Det finnes derfor støtteordninger som gir mulighet for reduserte kostnader, og som kan bidra til at det utvikles gode og varige løsninger for utslippsfrie bygg- og anleggsplasser.

Er du byggherre eller entreprenør på utkikk etter støtteordninger rettet mot utslippsfrie bygg- og anleggsplasser, er det et par ting du bør tenke på før du søker. Vi tok en prat med Forskningsrådet, som blant annet har følgende råd til potensielle søkere:

 • Tenk mest på ønsket sluttresultat og forbedringspotensialet for bransjen med din idé
 • Ta utgangspunkt i behov dere har observert som gjentagende for å forbedre bygg- og anleggsplassen
 • Ikke vær redd for å ta kontakt! Om du har noe du tror er en god idé, ta kontakt i forkant for å finne ut hvordan din idé ligger an mot resten av verden

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift av den utslippsfrie byggeplassen

Velg de rette støtteordningene for bygg- og anleggsplasser

Deretter handler det om å finne frem til de riktige støtteordningene. Ønsker man å oppnå en mer utslippsfri bygg- og anleggsplass med reduserte klimagassutslipp, finnes det ulike tilskudd. Det gjelder både på nasjonalt nivå, men også kommunalt og fylkeskommunalt.

Allikevel kan man oppleve at det ikke alltid er like lett å navigere seg frem, og heller ikke alltid mange ordninger å finne til enhver tid. I oversikten under har vi samlet tre nasjonale støtteordninger som retter seg mot utslippsfrie bygg- og anleggsplasser, og som vi håper kan redusere ‘letearbeidet’.

Enova

Som en av de største nasjonale organisasjonene for omlegging av energibruk og -produksjon, tilbyr Enova støtte til ulike prosjekter knyttet til utslippsfrie byggeplasser. Eksempler på løsninger som følge av den siste utlysningen i 2021, viser hva Enova er på utkikk etter når de bestemmer hva de ønsker å gi støtte til:

 • Infrastruktur og systemløsninger for energiforsyning på bygge- og anleggsplasser 
 • Nye forretningsmodeller og tjenester som bidrar til ønsket omstilling i bygge- og anleggsbransjen 
 • Innovative løsninger for utslippsfri byggvarme
 • Prosjekter som ønsker å teste nye og innovative digitale løsninger som støtter opp om overgangen til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
 • Innovative logistikksystemer som muliggjør overgangen til nullutslippsløsninger 

Enova har en oversikt over prosjekter som har fått støtte i forbindelse med utslippsfri byggeplass. Denne oppdateres fortløpende og kan gi et mer detaljert bilde av hva som kreves for å få innvilget støtte og hvilke type bedrifter som søker. 

Vi har også vært i kontakt med Enova for å høre om det vil komme nye utlysninger. De kunne fortelle at i likhet med Miljødirektoratet, vil det komme oppdatert informasjon i det nye statsbudsjettet.

Miljødirektoratet

Blant tilskudd fra Miljødirektoratet, er det Klimasats-støtten som er mest relevant for bygg- og anleggsbransjen. Den retter seg primært mot kommuner og fylkeskommuner som ønsker å søke om støtte til utslippskutt i lokale prosjekter. Det må altså ikke forveksles med tilskudd gitt av kommunene og fylkeskommunene.

Det gis tilskudd for tiltak slik som tidlig kartlegging av klimatiltak, men også for alle merkostnader knyttet til klimavennlige bygg og anlegg, maskiner og kjøretøy, og andre klimavennlige anskaffelser.

En oversikt over tidligere prosjekter innen bygg og anlegg som har fått støtte finner du her. Fristen for å søke i år var 15. september. Vi tok kontakt med Miljødirektoratet for å høre om det blir en ny søknadsprosess. De svarte følgende:

– Om Klimasats-ordningen videreføres i 2023 blir avgjort i statsbudsjettet. Enova støtter entreprenører som kjøper inn utslippsmaskiner, og Miljødirektoratet støtter kommuner og fylkeskommuner slik at de i større grad har råd til å etterspørre utslippsfrie byggeplasser. Slik mener vi Enova og Klimasats-ordningen sammen forsterker utviklingen innenfor utslippsfrie byggeplasser.

Les også: EBA: – Vi kan halvere utslipp fra bygg og anlegg i dag!

Forskningsrådet

Innenfor sektor BAE og Kraft/Energi i Forskingsrådet, er SkatteFUNN en av de største støtteordningene. Dette er en rettighetsbasert skattefradragsordning, som dekker hele bredden av næringslivet med lavere krav til samarbeid og FoU-høyde på prosjektet. Dette tilskuddet kan også kombineres med andre støtteordninger.

Du kan søke, og dermed ha rett til skattefradrag, dersom bedriften:

 • Skal utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess
 • Forsøker å skape bedre funksjonalitet og brukeropplevelse for eksisterende løsninger
 • Vet eller tror at utviklingen vil kreve systematisk arbeid for å skaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter

Forskningsrådet har mange pågående prosjekter innen elektrifisering av utstyr, overgang til mer energieffektive løsninger og metoder for å løse oppgaver på en utslippsfri måte. Du kan finne eksempler på godkjente prosjekter i SkatteFUNN, samt tips til søknadsprosessen.

Les også: Fra fossilfri til utslippsfri byggeplass innen 2025 – er du klar?

Nettpartners rolle i planlegging, prosjektering og drift av en utslippsfri byggeplass

Storbyene i Norge har satt et mål, og underskrevet en erklæring, om å ha utslippsfrie bygg- og anleggsplasser innen 2030 – både i offentlig og i privat regi. Da må man også øke insentivene som bidrar til nettopp dette.

Større krav og flere støtteordninger vil bidra til raskere framgang. Samtidig er vi mange erfarne aktører i bygg- og anleggsbransjen som kan jobbe sammen for å få til de beste løsningene.

I planlegging, prosjektering og drift av en utslippsfri byggeplass kan vi i Nettpartner blant annet:

 • Rådgi og estimere nødvendig effekt, samt effektoptimaliserende tiltak.
 • Kartlegge behov for høyspentløsninger, provisorisk strømanlegg, trafostasjoner, lavspent fordeling og batterikontainere.
 • Bistå i utforming av tilkoblingskart og strategisk plassering av ladepunkter.
 • Tilby både høyspent og lavspent fordelingsanlegg.
 • Ha Driftslederansvar på høyspentanlegg tilknyttet byggeplasser.
 • Tilby et effektivt og godt etablert system for vakt og beredskap.
 • Elektriske maskiner og utstyr via Ramirent.
 • Levere, installere, montere og driftssikre overnevnte.

Utslippsfri byggeplass