Slik kan effektstyringen tilpasses ulike kundeløsninger

Effektbehovet på bygg- og anleggsplasser avhenger blant annet av de ulike fasene i byggeprosjektet, prosjektets størrelse og lokasjon. Gjennom rådgivning og god kartlegging i tidligfase, kan man sammen skreddersy løsninger som sørger for god flyt i effektstyringen. 

Alle kundeløsninger tilpasses først og fremst etter det som står i veilederen for utslippsfrie byggeplasser, som du for øvrig finner i denne sjekklisten. 

I begynnelsen vil Nettpartner ha en rådgivende funksjon, slik at man i dialog med byggherre kan komme til en fornuftig løsning basert på effektbehov. Byggherre står på sin side ansvarlig for å skaffe tilgang til provisorisk strømforsyning.

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift  av den utslippsfrie byggeplassen

Tilpasning i ulike prosjektfaser

Er man tidlig ute med planleggingen, blir det mye enklere å tilby og sette sammen hensynsmessige løsninger for hele gjennomføringsperioden. Husk at ulike faser har ulike effektbehov. 

I første omgang bør mulighetene for effekt i byggeområdet undersøkes og avklares med et nettselskap så tidlig som mulig. Da blir det enklere både å planlegge og gjennomføre prosjektet med færre fallgruver.

Det gjør det også mer oversiktlig med tanke på hvor mye og hva slags utstyr man vil trenge. Snakk med oss i Nettpartner for mer informasjon om fremgangsmåte i kommunikasjonen med nettselskapene.

Oppstartsfasen

Første byggetrinn, som for eksempel er graveperioden eller fundamenteringen, krever mye energi i korte perioder. For å vurdere det totale effektbehovet i oppstarten av byggeprosjektet, er tilgang til effekt et sentralt aspekt man må ta hensyn til. Det er avgjørende for hvordan effektuttaket på byggeplassen kan tilpasses.

Ofte er det ikke nok tilgjengelige steder å koble på strøm i området rundt byggeplassen. Da vil batterier være en god løsning tilpasset denne fasen. Andre ganger har man god tilgjengelighet som tillater større fleksibilitet. I begge tilfeller er det essensielt å kartlegge behovet og finne gode løsninger tidlig.

Byggefasen

Selve hovedfasen har andre energibehov som tilsvarer mye effekt i lengre perioder. Det er tørking av bygg som desidert krever mest strøm i denne fasen.

Bruk av energikilder som varmepumper og fjernvarme kan bidra til å holde strømprisene nede, særlig i begynnelsen. Men det forutsetter, som nevnt, god planlegging av hvor mye effekt og utstyr man faktisk trenger. 

Utfordringer i denne fasen kommer nettopp gjerne av dårlig forhåndsplanlegging og skaper en dominoeffekt. Er man for sent ute med å bestille tilstrekkelig strømforsyning risikerer man store forsinkelser utover i prosjektet. Da må man gjøre tilpasninger på nytt.

Her gjelder det også å ha det økonomiske perspektivet på plass. Vil man ha behov for høyspent anlegg er det viktig å etablere høyspentmåling på anlegget. Nettpartner kan bidra både med rådgivning og fysisk utførelse. Dette vil være en besparelse i forhold til en normal effekttariff mot nettselskapene. Byggherre eller entreprenør må allikevel selv forhandle pris med et strømselskap.

Les også: Hvordan unngå å bruke mer byggestrøm enn du må

Eksempler på skreddersydde løsninger

Behovsspennet på utslippsfrie bygge- og anleggsplasser er stort. Nettpartner tilbyr derfor fem ulike installasjoner og løsninger for effektforsyning. Her er noen eksempler på hvordan noen av dem kan brukes enten i kombinasjon med eksisterende løsninger hos entreprenør eller byggherre, eller som en helhetlig løsning.

  • Lavspent byggestrøm med høye sikringer. Bedrifter som tilbyr ladeløsninger til borettslag og sameier, som Ohmia Construction, vil ha behov for en hybrid løsning. Ohmia står selv for batterier og ladefunksjoner, og kan deretter koble seg på høyspent strøm gjennom Nettpartner.
  • Battericontainer. På små anlegg kan effektforsyning tilpasses slik at det kun vil være behov for et smalt batteri som er nok til å dekke forsyningsbehovet for hele prosjektet.
  • Kombo lavspent byggestrøm og batterianlegg. På bygg- og anleggsplasser der det er behov for mye effekt i korte perioder, vil det i stedet være ideelt å koble på batteri til lavspent eller høyspent nett.

Løsninger må tilpasses prosjektets størrelse og effektbehov. Mindre prosjekter trenger som regel mindre effekt. Ved behov for høyspent strøm er det i tillegg enklere å få tak i dette for små anlegg, mens større prosjekter krever mer planlegging for bruk av høyspent strøm. Det er altså energibehovet som er mulig å dimensjonere.

Les også: Slik kan strømbruk på byggeplassen optimaliseres

Til slutt, ikke glem effektbehov utenom det som kreves av selve byggeprosjektet. For det er ikke kun maskiner som behøver strøm på byggeplassen, det kan også være private elbiler som må lades. Det kan derfor være lurt å inkludere eksterne faktorer og bake de inn i helhetsløsningen. I Nettpartner kan du få gode råd om hvordan du tilpasser effektforsyningen i små og store prosjekter.