Hva risikerer byggherre ved å velge feil standardkontrakt?

  For en byggherre er det kritisk å velge riktig kontrakt for oppdraget som skal utføres. Ved å legge feil standardkontrakt til grunn kan man få svak risikostyring hvor man utilsiktet øker egen risikoeksponering, i tillegg til at feil bruk av kontraktsbase kan være tvistdrivende i seg selv. En god kontrakt styrer risikoen for partene på forutsigbart vis og underbygger effektiviteten i prosjektet, noe som igjen er økonomisk positivt for både entreprenør og byggherre: krangling koster penger.
  Les mer ›

  3 tiltak for å styrke HMS blant energimontører

  Energimontører utsettes for økt risiko i mange ulike arbeidssammenhenger. Riktig opplæring legger til grunn for at HMS ivaretas i ulike prosjekter, men sikkerheten på arbeidsplassen må opprettholdes i lengden av alle involverte. Ved å skape og følge gode HMS-rutiner sørger man får at helse og sikkerhet blant kolleger blir ivaretatt til enhver tid.
  Les mer ›

  Bærekraft må inn i anbudene

  Når pris troner øverst på listen over krav og kriterium, og bærekraft ikke er en del av anbudet, vil leverandører med den laveste prisen vinne. Og den laveste prisen innebærer sjelden, om i det hele tatt, den mest bærekraftige løsningen. Så lenge bærekraft ikke er et kriterium eller krav i anbudene mangler det derfor en kritisk bit i det grønne puslespillet.
  Les mer ›

  Bør byggherre kreve HMS-beskrivelse fra elkraftentreprenøren?

  Det er flere aktører i energibransjen som stiller strenge og tydelige leverandørkrav til HMS, særlig større byggherrer. Likevel er det også mange som kun stiller generelle HMS-krav og tildelingskriterium i anbudene. Hva bør du som byggherre egentlig kreve at en elkraftentreprenør skal kunne beskrive og prise innen HMS, og hvorfor er det viktig?
  Les mer ›

  Detaljerte miljøkrav er på vei inn i anbudene ­– hvordan løser vi det?

  De siste årene har det vært et økende fokus på miljø i anbudsforespørslene som legges ut. Kravene er generelt høyere, og tekniske forskrifter stiller strengere krav til sortering og miljøsanering. Det er ingen tvil om at vi opplever en veldig skjerping i markedet, både på at vi som tilbyder har kompetanse innen miljø, men også bred kompetanse for å følge de miljøkravene som blir satt.
  Les mer ›

  Nettselskapers gevinster ved å outsource – sett fra CFOs perspektiv

  Analyse viser at nettselskap som konkurranseutsetter og outsourcer arbeid på distribusjonsnettet er hele 16 %-poeng mer effektive enn de som ikke gjør det.
  Les mer ›

  Konkrete HMS-innspill til energibransjens aktører

  Ekstremt høye strømpriser og nye tariffer utfordrer omdømmet til energibransjen om dagen, vi tåler rett og slett ingen nye elementer som utfordrer vår troverdighet. Et nytt potensielt område som kan gi ytterligere utfordringer er HMS-området. Et lite knippe av hendelser de siste par årene fra mediene synliggjør at det slettes ikke står bra til:
  Les mer ›

  HMS som egen prispost i anbud og forespørsler: Et troverdig grep for økt HMS-fokus i energibransjen

  Det sies at det er høyt fokus på HMS i energibransjen, men stemmer egentlig det når HMS som en beskrivende prispost ikke settes som et tildelingskriterium i anbudsforespørsler? Nettpartner mener dét er et troverdig grep for økt HMS-fokus i energibransjen.
  Les mer ›