Løsninger for den utslippsfrie byggeplassen

  Hvordan ser egentlig en utslippsfri byggeplass ut? Eller kanskje enda viktigere; hvilke løsninger skal til for å ta en byggeplass fra fossilfri til utslippsfri? Vi i Nettpartner skal ikke si at vi er løsningen – men dette er vår løsning for den utslippsfrie byggeplassen.
  Les mer ›

  Bør byggherre kreve HMS-beskrivelse fra elkraftentreprenøren?

  Det er flere aktører i energibransjen som stiller strenge og tydelige leverandørkrav til HMS, særlig større byggherrer. Likevel er det også mange som kun stiller generelle HMS-krav og tildelingskriterium i anbudene. Hva bør du som byggherre egentlig kreve at en elkraftentreprenør skal kunne beskrive og prise innen HMS, og hvorfor er det viktig?
  Les mer ›

  Et fremtidsrettet kompetansemiljø innen signalfaget

  Når Bane NOR nå utfører den største oppgraderingen av jernbanens signalanlegg siden 50-tallet, innebærer det også en fornying av fremtidens kompetansebehov. Som fagmiljø innen signalanlegg gir det oss i Nettpartner et viktig forsprang og kompetanse som er overførbart til fremtidige signalprosjekter innen bane og spor generelt.
  Les mer ›

  Driftsledere for den elektriske fergekaia

  Antall ladestasjoner til ferger hadde en drastisk økning fra 15 til 61 ladestasjoner mellom 2019-2021, mens landstrømanlegg til skip økte fra 92 til 177 i samme tidsperiode. Den Norske fergekaia går fra lavspent til høyspent, noe som innebærer at en driftsleder må være tilknyttet anlegget. Les mer om driftslederens oppgaver på den elektriske kaia.
  Les mer ›

  Mer jernbane for hver krone: Jevn kapasitetsutnyttelse sikrer god prosjektøkonomi

  Gode innkjøpsstrategier og jevn kapasitetsutnyttelse i jernbaneprosjektene kan redusere kostnader og bidra til at vi får mer jernbane for hver investert krone.
  Les mer ›

  Detaljerte miljøkrav er på vei inn i anbudene ­– hvordan løser vi det?

  De siste årene har det vært et økende fokus på miljø i anbudsforespørslene som legges ut. Kravene er generelt høyere, og tekniske forskrifter stiller strengere krav til sortering og miljøsanering. Det er ingen tvil om at vi opplever en veldig skjerping i markedet, både på at vi som tilbyder har kompetanse innen miljø, men også bred kompetanse for å følge de miljøkravene som blir satt.
  Les mer ›

  Gatelys og utendørsbelysning – et kommunalt pengesluk?

  Det er en kjensgjerning at mange gatelysanlegg er utdatert, med gamle og dårlige kabler og master, samt armaturer med et høyt effektforbruk. Å bedrive førstehjelp på utdaterte anlegg er en kostbar affære, noe som kommer i tillegg til mer ordinære driftskostnader.
  Les mer ›

  Ladeinfrastruktur for person- og varetransport i Norge – hvor langt har vi kommet?

  Ladenettverket langs norske veier har et stort forbedringspotensial. Teknologien rundt billading fornyes i tråd med stadig flere elbiler og bedre batterier. Men først må infrastrukturen på landsbasis tilpasses, særlig for transportsektoren som henger langt etter. Til tross for dagens situasjon er en del tiltak allerede iverksatt og heldigvis ventes en periode med mye utvikling, i alle fall på enkelte områder.  
  Les mer ›

  Livet som energimontørlærling i Nettpartner

  Da jeg begynte på linja for elektro og datateknologi på videregående, var ikke energimontøryrket noe jeg egentlig hadde hørt om. På skolen lærer man først og fremst hvordan man blir elektrikerlærling, men allerede seks måneder inn i det første året skjønte jeg at elektrikeryrket ikke var for meg. Småelektronikk og trekking og banking av kabler var bare ikke noe jeg kunne se for meg å jobbe med i lengden.
  Les mer ›

  Det finnes 120.000 transformatorer i distribusjonsnettet – hva skjer når de havarerer?

  Landet er under en elektrisk transformasjon som er belastende for trafoene i det norske distribusjonsnettet. Men med materialmangel, lang ventetid for nybygging av transformatorer og et økende miljøperspektiv, er det tydelig at «kjøp og kast og kjøp igjen»-mentaliteten er alt annet enn bærekraftig ­– hverken for miljøet, oppetiden eller nettselskapenes investeringer. Så, hvilke andre løsninger finnes for distribusjonstransformatorer som havarerer?
  Les mer ›