Kjære trafoeier – send oss din gamle trafo!

  For mange trafoeiere er det vanlig prosedyre å sende transformatorer til gjenvinning etter 20 år i bruk. Men sjansen er stor for at trafoen fremdeles har mange gode år igjen, og at slitasje kan repareres. Hva skal til for å gå fra gjenvinning til gjenbruk? Og hvilke bærekraftige valg har egentlig trafoeier ved innlevering eller salg av gamle trafoer? Uansett om en ny eller en reparert transformator skal tas i bruk.
  Les mer ›

  Industribedrift? Reduser nedetid ved feil på høyspent forsyningsanlegg

  Vakt og beredskap for elektriske anlegg innen industrisektoren er en tjeneste for bedrifter med egne koblingsstasjoner (privat høyspent forsyningsanlegg) som ønsker å sikre egen driftssikkerhet. Men hva bør du egentlig vekte i en avtale for vakt og beredskap?
  Les mer ›

  Derfor bygger Nettpartner eget opplæringssenter for jernbanetekniske fag

  For å lykkes med moderniseringen og digitaliseringen av jernbanen trenger vi energimontører og signalmontører som sitter på riktig kunnskap og kompetanse. Nettpartner bygger derfor et eget opplæringssenter der nåværende energimontører og lærlinger blir godt rustet til å bygge ut fremtidens jernbane.
  Les mer ›

  5 ting du bør tenke på ved etablering av ladeanlegg for el-ferger

  Fergesamband landet over elektrifiseres i høy hastighet. Skal du etablere en ny ladeløsning for elektriske ferger bør du tenke over disse fem tingene først.
  Les mer ›

  Solkraft: Sterk markedsvekst krever bedre reguleringer og ressurser

  Skal vi klare å nå klimamålene for 2030 og 2050, må vi gjøre nytte av solas superkrefter i mye større grad enn vi gjør i dag. Solcellemarkedet i Norge vokser i tillegg raskt, både blant private husstander og i ulike bransjer. Tydelige retningslinjer, reguleringer og krav må på plass for effektiv bruk av solenergi til å dekke fremtidens energiforbruk.
  Les mer ›

  Slik ble Nettpartner totalleverandør innen jernbanetekniske fag

  Visste du at en av Norges største elkraftentreprenør også har et av landets største KL-miljøer? Faktisk så er Nettpartner totalentreprenør innen alle jernbanetekniske fag, med en kraftig oppjustert maskinpark for oppdrag innen både kontaktledning, spor og signal.
  Les mer ›

  Ladeinfrastruktur: Kan kommunen benytte eksisterende elektriske anlegg?

  Ladeinfrastruktur er på full fart inn i samfunnet vårt. Kommuner går nå til anskaffelse av stadig flere elektriske biler til sine ansatte, og med det følger et behov for ladeplasser. Samtidig ser vi at eksisterende infrastruktur mange steder må fornyes eller byttes ut. Men kostnadene ved å foreta endringer ved eksisterende anlegg blir ikke vesentlig større om man tenker litt utenfor boksen.
  Les mer ›

  Ansvar og krav til eiere av veilys og belysningsanlegg

  Eiere av veilys kan tilknytte seg aktører til drift og vedlikehold av belysningsanlegg, men (eier)ansvaret kan hverken delegeres eller fraskrives. Dette gjelder selvsagt ikke bare når det er kommunen som er anleggseier, men også for borettslag, SVV, fylkeskommuner og bedrifter som eier eget belysningsanlegg. Hvilket ansvar og hvilke krav stilles til eier av veilys og belysningsanlegg?
  Les mer ›

  Bør du leie eller eie arbeidsutstyr til kraftlinjer og infrastruktur?

    Som Norges største elkraftentreprenør har Nettpartner opparbeidet seg en massiv utstyrspark. Her tilbys en fullservice utleieløsning for logistikk, transport, sertifisering og reparasjoner av utstyr til kraftlinjebygging og annen entreprenørvirksomhet innen energi, VA og beredskap.
  Les mer ›

  Bærekraft må inn i anbudene

  Når pris troner øverst på listen over krav og kriterium, og bærekraft ikke er en del av anbudet, vil leverandører med den laveste prisen vinne. Og den laveste prisen innebærer sjelden, om i det hele tatt, den mest bærekraftige løsningen. Så lenge bærekraft ikke er et kriterium eller krav i anbudene mangler det derfor en kritisk bit i det grønne puslespillet.
  Les mer ›